รองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศฯ ความคืบหน้า" ไปกว่า" 90%

 • หมวดหมู่ : ทั่วไป วันที่ : 13 กันยายน 2560
 • เข้าดู : 39 ครั้ง

รองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศฯ ความคืบหน้า ไปกว่า 90%

วันนี้ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

 1. งานก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ภาพรวมขณะนี้คืบหน้ามากกว่าร้อยละ 90
  ประกอบด้วย พระเมรุมาศ บุษบกทั้งเก้ายอดติดตั้งองค์ประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งดาวเพดานภายในบุษบก
  ประธาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกอบสะพานเกรินทางทิศเหนือของพระเมรุมาศ ส่วนงานตกแต่งด้วยผ้าทองย่น
  ได้ดำเนินการบริเวณฐานชาลาชั้นที่สองและสามแล้ว และกำลังขึ้นติดตั้งรอบฐานบุษบก รวมทั้งผนังภายในและภายนอกของบุษบกประธาน ซ่าง และหอเปลื้องพระที่นั่งทรงธรรม โดยติดตั้งรวยระกาและหน้าบันส่วนมุขประธาน พร้อมทั้งตกแต่งภายในโถงกลางและปีกอาคารทั้งหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบปรับอากาศ รวมทั้งงานตกแต่งภายในห้องประทับและห้องรับรองต่างๆ ศาลาลูกขุน ศาลาลูกขุน 1 และ 2 ได้ติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ระบบแสงสว่าง ดาวเพดาน ลวดลายผ้าทองย่นและลายตบสีภายในและภายนอกอาคารแล้ว อยู่ระหว่างตกแต่งรายละเอียดขั้นสุดท้ายและติดตั้งระบบระบายน้ำฝน ผ้าใบกันฝน ส่วนศาลาลูกขุนแบบที่ 3 โครงสร้างทั้งหมด รวมทั้งกั้นผนัง ทำลูกฟักและทาสีแล้ว อยู่ระหว่างตกแต่งรายละเอียดและงานระบบ
  นอกจากนี้ ยังมีทับเกษตร ทิม พลับพลายกสนามหลวง พลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
  พลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และเกยลา รวมถึงงานภูมิสถาปัตยกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ

 2. งานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ ได้แก่งานประติมากรรม โดยรายการที่ปั้นหล่อและเขียนสีแล้วเสร็จ ได้แก่ ประติมากรรมมหาเทพ พระพรหม พระนารายณ์ เทวดานั่งและยืน ครุฑ สัตว์ประจำทิศ ช้าง ม้า โค สิงห์ นาคราวบันได เทพนมและเทพชุมนุมรอบฐานพระเมรุมาศงานจิตรกรรมฉากบังเพลิงและจิตรกรรมโครงการพระราชดำริ ฉากบังเพลิงลงสีรายละเอียดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการผนึกชิ้นงานลงบนฉาก และเก็บรายละเอียด ส่วนงานจิตรกรรมฝาผนังโครงการพระราชดำริสำหรับติดตั้งบนพระที่นั่งทรงธรรม มีขนาดสูง 9 เมตร จำนวน 3 ผนัง ขณะนี้ได้ลงสีภาพจิตรกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำแหน่งที่ 2 (บริเวณด้านทิศใต้ของพระที่นั่งทรงธรรม) และตำแหน่งที่ 3 (บริเวณด้านทิศเหนือของพระที่นั่งทรงธรรม) แล้วเสร็จ สำหรับภาพจิตรกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำแหน่งที่ 1 (บริเวณผนังกึ่งกลางพระที่นั่งทรงธรรม) อยู่ระหว่างตัดเส้นเก็บรายละเอียด
  งานจัดสร้างฉัตรโลหะฉลุลายกลีบบัวและฉัตรผ้าทองย่น อยู่ระหว่างประกอบลายฉัตรผ้าทองย่น

 3. งานประณีตศิลป์ในงานพระราชพิธี ได้แก่งานจัดสร้างพระโกศจันทน์ ดำเนินการประกอบลวดลายบนพระหีบจันทน์และพระโกศจันทน์แล้วเสร็จ คงเหลือการเก็บรายละเอียดเรื่องการปิดทอง งานจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ 4 แบบ จำนวนรวม 6 องค์ ขึ้นหุ่นพระโกศโลหะและกลึงถ้ำศิลาแล้วเสร็จงานออกแบบและจัดทำเครื่องสังเค็ด พัดรอง ผ้ากราบ ย่าม ตู้หนังสือ ธรรมมาสน์ปาติโมกข์ หีบพระปาติโมกข์ จัดทำแบบและขยายแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ

 4. งานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ประกอบด้วยการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและราชยาน พระมหาพิชัยราชรถและพระที่นั่งราเชนทรยาน ได้รับการอนุรักษ์ ปิดทองประดับกระจกแล้วเสร็จ ส่วนราชรถน้อยอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงานปิดทองประดับกระจก การจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ สำหรับอัญเชิญพระบรมศพเวียนอุตราวัฏ และ การจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย สำหรับอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กลับสู่พระบรมมหาราชวังรอบพระเมรุมาศ ดำเนินการแล้วเสร็จ
  ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันกำหนดการจัดสรเางพระเมรุมาศ จะแล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน นี้อย่างแน่นอน และเมื่อเสร็จแล้ว ก็ยังมีเวลาอีกราว 17วัน จะเป็นการเก็บรายละเอียด เพื่อความงดงาม สมพระ เกียรติ อีกทั้ง ตอนนี้ กรมการข้าวยังได้จัดต้นข้าวแต่ละสายพันธุ์ มาลงแปลงใน พท.โดยรอบ ซึ่ง จะสื่อถึงความหมายและแสดงให้ชาวโลกได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่9 ส่วนองค์ประกอบ งานประติมากรรม ต่างๆเสร็จเรียบร้อยและเตรียมนำเข้า พท.ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน นี้ เป็นต้นไป

ที่มา สวพ.FM91

ร่วมแสดงความคิดเห็น