'พาณิชย์' ยันไทย มีระบบดูแลการส่งออก 'สินค้าสองทาง' เข้มงวด

'พาณิชย์' ยันไทยมีระบบควบคุมดูแลการส่งออกสินค้าใช้ได้สองทางเข้มงวด ปิดทางนำไปใช้ผลิตเป็นอาวุธทำลายล้างสูง สร้างความมั่นใจให้คู่ค้าทำการค้ากับไทยปลอดภัย ไร้ปัญหาก่อการร้าย และไม่ถูกนำมาเป็นข้ออ้างกีดกันการค้าแน่นอน

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าได้ย้ำให้ประเทศต่างๆ ได้รับรู้ และมั่นใจว่าไทย มีระบบควบคุมดูแลสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual use Items: DUI) และมั่นใจได้ว่าไทยทำการค้าปลอดภัย เพราะมีการป้องกันการนำสินค้า DUI ไปผลิตเป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) และป้องกันปัญหาการก่อการร้ายอย่างเต็มที่

สำหรับ การที่ไทยมีมาตรการควบคุมดูแลสินค้า DUI จะทำให้ไทยได้รับการยอมรับจากสากลว่าการส่งออกสินค้าดังกล่าว ที่มีความเสี่ยงจะนำไปใช้ทำอาวุธร้ายแรงนั้น มีความปลอดภัย ทำให้คู่ค้ามั่นใจในการทำการค้ากับไทย และยังกล้าเข้ามาลงทุนผลิตสินค้า DUI ในไทย รวมทั้งจะช่วยผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นศูนย์กลางการส่งออกถ่ายลำ และผ่านแดนสินค้า DUI ในอาเซียนตอนบนได้

"ผลจากการที่ไทยมีมาตรการดูแลสินค้าที่ใช้ได้สองทาง จะช่วยป้องกันไม่ให้ประเทศคู่ค้ามากล่าวหาว่าไทยไม่มีระบบควบคุมดูแลสินค้า ที่จะนำไปใช้ทำอาวุธร้ายแรงและป้องกันการก่อการร้าย จนนำมาใช้เป็นข้ออ้างกีดกันทางการค้ากับไทย และยังช่วยปกป้องมูลค่าการส่งออกสินค้า ที่เข้าข่ายเป็นสินค้า DUI ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 2.27 ล้านล้านบาทต่อปี ไม่ให้ได้รับผลกระทบด้วย"

นายวินิจฉัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้พัฒนาระบบควบคุมดูแลสินค้า DUI เริ่มจากการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2558 และได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการขออนุญาตการส่งออกผ่านทางออนไลน์ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ

ล่าสุด ได้ผลักดันให้มี พ.ร.บ.การค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ขณะนี้อยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติ หากมีผลบังคับใช้ จะทำให้ไทยดูแลการส่งออก การผ่านแดน การถ่ายลำ การเป็นคนกลาง การสนับสนุนทางการเงินและการดำเนินการใดๆ ในการพัฒนา ผลิต จัดหา ครอบครอง ขนส่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทย โดยกระทรวงฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่าปีละ 10 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมกว่า 2,000 ราย โดยมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับความจำเป็นและการป้องกันไม่ให้มีการนำสินค้าที่ใช้ได้สองทางไปทำอาวุธหรือนำไปใช้ในการก่อการร้าย ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการควบคุมดูแลการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางมากขึ้น

สำหรับ สินค้าที่ใช้ได้สองทาง ที่สามารถนำไปผลิตดัดแปลงเป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ เช่น เส้นใยคาร์บอนที่ใช้ผลิตอุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ไม้เทนนิส ไม้แบดมินตัน สามารถใช้ผลิตชิ้นส่วนของขีปนาวุธ, สารไตรเอธาโนลามีนที่ใช้ทำสบู่ ผงซักฟอก หรือโลชั่น นำมาเป็นสารพิษ ควันพิษ, ทอเรียมที่ใช้ผลิตไส้ตะเกียง นำมาดัดแปลงเป็นอาวุธนิวเคลียร์, เซรุ่ม นำมาผลิตเป็นอาวุธชีวภาพทำลายระบบประสาท และระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น โดยปัจจุบันไทยส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทางประมาณ 2 ล้านล้านบาท

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ - Economics

ร่วมแสดงความคิดเห็น