บอร์ด สอศ.รับรองหลักสูตร ร.ร.ชุมพลทหารเรือ เรียนจบได้ 2 วุฒิ เพิ่มทางเลือกอาชีพ

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 28 สิงหาคม 2559
  • เข้าดู : 781 ครั้ง

image

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีนายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นประธาน มีมติรับรองหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พ.ศ.2559 ของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน 4 ประเภทวิชา 9 สาขา ให้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด้วย ได้แก่ ประเภทวิชาเดินเรือ สาขาทหารสามัญและทหารการปืน ประเภทวิชารักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล สาขาทหารการปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และสาขาทหารสารวัตร ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาทหารสรรพาวุธ สาขาทหารเครื่องกลเรือ สาขาทหารเครื่องกลช่างเครื่องบินเครื่องยนต์อากาศยาน สาขาทหารเครื่องกลช่างเครื่องบินเอวิโอนิกส์ สาขาทหารเครื่องกลช่างเครื่องบินลำตัวและนิวดรอลิกส์ และประเภทวิชาบริหารการเงินและการบัญชี สาขาทหารการเงิน โดยนักเรียนที่เข้าเรียนหลักสูตรนักเรียนจ่า ในปีการศึกษา 2560 เมื่อจบแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ คือ วุฒินักเรียนจ่าตรี และวุฒิ ปวส.จาก สอศ.ซึ่งจะทำให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น

ที่มา http://www.matichon.co.th/news/262614

ร่วมแสดงความคิดเห็น