Manager Online | เปิดรายชื่อทีม"จุรินทร์" "เฉลิมชัย"นั่งเลขาฯ "นิพิฎฐ์" ดูแลใต้ต่อ

  • หมวดหมู่ : ทั่วไป วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562
  • เข้าดู : 26 ครั้ง

ตามฟอร์ม ทีม"จุรินทร์"กวาดเรียบ ดึงพวกนั่ง กก.บห.ยกแผง บิ๊กต่อ เป็นเลขาฯ นิพิฎฐ์ ยังคุมภาคใต้ ดัน ราเมศ นั่งโฆษกพรรค

วันนี้ (15พ.ค.) ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ได้คัดเลือกตำแหน่งส่วนที่เหลือหลังจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ เป็นหัวหน้าพรรค เริ่มจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วยนายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ ที่สามารถชนะนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู มาได้ นายไชยยศ จิรเมธากร รองหัวหน้าพรรคภาคอีสาน ที่ชนะนายอิสสระ สมชัย นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าภาคกลาง นายนิพิฎฐ์ อินทระสมบัติ รองหัวหน้าภาคใต้ ชนะนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ์. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวภาค กทม. ส่วนตำแหน่งรองหัวหน้าตามภาระกิจ ประกอบด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นายอลงกรณ์ พลบุตร นายกนก วงษ์ตระหง่าน นายอัศวิน วิภูศิริ นายสรรเสริญ สมะลาภา และนายปริญญ์ พานิชภักดิ์

ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคนายจุรินทร์ ได้เสนอชื่อนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน โดยที่ประชุมมีมติรับรอง พร้อมด้วยรองเลขาธิการ ประกอบด้วย นายธนา ชีรวนิจ นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร นายอันวาร์ สาและ น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร และ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส่วนนายอภิชัย เตชะอุบล เหรัญญิกพรรค. นายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียนพรรค และนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ที่มา Manager Online

ร่วมแสดงความคิดเห็น