อาชีวะเอกชนไม่ทนขอยกเลิก ม.44 หนีกลับไปซบอก" สช."

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562
  • เข้าดู : 35 ครั้ง

อาชีวะเอกชนไม่อยากทน ขอกลับซบอก สช. หลังอยู่ใต้ปีก สอศ.มีแต่โดนควบคุม

ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมโรงเรียนเอกชนทั้งสามัญและอาชีวศึกษาประสบปัญหารับนักเรียนได้น้อยลง เนื่องจากโรงเรียนรัฐเอาเด็กเป็นตัวประกันไม่ยอมปล่อยเด็กมา แต่ในส่วนของโรงเรียนเอกชนสามัญยังถือว่าสถานการณ์ดีกว่าวิทยาลัยอาชีวเอกชน เพราะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)ดูแลอยู่ ขณะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ทุกวันนี้อยู่ในการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ 8/ 2559 เรื่องการบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนได้รับการดูแลไม่เท่ากับอาชีวศึกษาของรัฐ และ กลับจะถูกควบคุมมากกว่า

วิทยาลัยอาชีวเอกชนรับเด็กได้น้อยลง โดยเฉพาะวิทยาลัยขนาดเล็ก เพราะเด็กที่เข้าเรียนวิทยาลัยของรัฐจะได้รับการอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ครบทุกรายการ ขณะที่ของเอกชนขนาดเด็กเข้าเรียนแล้วก็ยังไม่ได้รับ อย่างปีที่ผ่านมาเมื่อสอบถามไปยัง สอศ.ก็ได้คำตอบว่าเงินยังไม่โอนมา ซึ่งทำให้วิทยาลัยได้รับผลกระทบ ซึ่งวิทยยาลัยบางแห่งถึงขนาดไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนครู ทำให้เจ้าของโรงเรียนต้องกู้เงินมาจ่ายเงินเดือนครู และจากการหารือร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าต้องการให้ยกเลิกการควบรวมอาชีวะของรัฐกับเอกชน ต้องการขอกลับมาอยู่กับ สช.เหมือนเดิม เพราะไปด้วยกันไม่ได้จริง ๆ และขณะนี้มีการเปลี่ยนเลขาธิการ กอศ.ด้วยทำให้เป็นกังวลมากขึ้น ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์กล่าว

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/708748

ร่วมแสดงความคิดเห็น