Workpoint News | ข่าวดี ! ผู้ประกันตน ผ่าตัดเปลี่ยน " กระจกตา" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • หมวดหมู่ : ทั่วไป วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562
  • เข้าดู : 80 ครั้ง

ข่าวดี ! ผู้ประกันตน ผ่าตัดเปลี่ยน  กระจกตา  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

*ถือเป็นข่าวดี สำหรับผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับกระจกตา สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กำหนด *

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน บอกว่า ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับกระจกตาทำให้ดวงตามองเห็นลดลง และต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา จากสาเหตุโรคแผลเป็นที่กระจกตา , โรคกระจกตาเป็นแผล , โรคกระจกตาขุ่นเป็นฝ้าขาว บวม , กระจกตาเสื่อมตามอายุ , กระจกตาผิดปกติแต่กำเนิด , การติดเชื้อแต่กำเนิด และกระจกตาขุ่นจากโรคทางภูมิร่างกายผิดปกติ สามารถขอยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด หรือ สาขาทั่วประเทศ

โดยให้นำเอกสารประวัติการรักษา และความเห็นแพทย์ผู้รักษาให้เปลี่ยนกระจกตามายื่นกับเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ได้รับสิทธิ์ สำนักงานประกันสังคมจะส่งตัวผู้ประกันตนไปยังสถานพยาบาลที่ทำความตกลงจำนวน 30 แห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในอัตรา 3 หมื่น 5 พันบาท และจ่ายค่าจัดเก็บ-รักษาคุณภาพดวงตาแก่สภากาชาดไทยในอัตราดวงตาละ 1 หมื่น 5 พันบาท

สำหรับผู้ประกันตน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือ สาขา ที่สะดวก หมายเลขโทรศัพท์ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา Workpoint News

ร่วมแสดงความคิดเห็น