ทปสท.ชงกฎหมายแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในมหา" ลัย

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 28 สิงหาคม 2559
  • เข้าดู : 973 ครั้ง

11

สภาคณาจารย์กลุ่ม มรภ.- มทร.ยื่นร่างกฎหมายคุมธรรมาภิบาลสถาบันอุดมศึกษา กำหนดวาระ-อายุ นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ รวมถึงอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

วันนี้(26ส.ค.) ผู้แทนที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย(ทปสท.) ประกอบด้วยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) 9 แห่ง และ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดย ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฐานะประธาน ทปสท.ได้เข้าพบ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอร่างพ.ร.บ.มาตรฐานและธรรมาภิบาลการอุดมศึกษา พ.ศ โดย ผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระหลัก 2 ประเด็น คือ เพื่อควบคุมมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษา ทั้งการเปิดหลักสูตร การจัดเรียนการสอนและการจบการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร และเพื่อแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

ประธาน ทปสท. กล่าวต่อไปว่า ถึงแม้จะมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เพื่อแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาธรรมาภิบาลอยู่ จึงต้องมีการยกร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้นเพื่อควบคุม โดยเฉพาะการกำหนดคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของนายกสภาฯและกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงอธิการบดีและผู้บริหาร ซึ่งกำหนดให้นายกสภาฯดำรงตำแหน่งได้เพียง 1 แห่ง ไม่เกิน 2 วาระ ส่วนกรรมการสภาฯดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 แห่งและไม่เกิน 2 วาระ โดยผู้ดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ตำแหน่งนี้จะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี สำหรับอธิการบดีและผู้บริหารตำแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยของรัฐต้องอายุไม่เกิน 60 ปี เป็นข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น และสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 8 ปี ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่

ด้าน รศ.นพ.กำจร กล่าวว่า จะร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไปหารือกับพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อขอความเห็นก่อนที่จะมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)นำไปผนวกเข้ากับร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ….. ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้

ที่มา http://www.dailynews.co.th/education/519614

ร่วมแสดงความคิดเห็น