สกอ.ชี้คนเกษียณนั่ง " อธิการบดี" ต่อได้จนครบวาระ

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 16 ตุลาคม 2561
  • เข้าดู : 56 ครั้ง

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้เข้าพบพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานความคืบหน้ากรณีที่มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปดูภาพรวมมหาวิทยาลัยทั้งหมด 82 แห่ง แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐ 58 แห่ง มหาวิทยาลัยในกำกับหรือมหาวิทยาลัยนอกระบบ 24 แห่ง อธิการบดีแต่ละแห่งเป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหาหรือไม่ และวิเคราะห์ข้อกฎหมาย ทั้งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ร.บ.จัดตั้งมหาวิทยาลัยของแต่ละแห่ง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลการเปรียบเทียบทั้งหมดรายงานให้รับทราบ ซึ่งในส่วนแรก เดิมมีข้อมูลมหาวิทยาลัยรัฐที่มีอธิการบดีที่อายุเกิน 60 ปี ทั้งหมด 23 แห่ง นั้นขณะนี้ลดลงเหลือ 21 แห่ง เนื่องจากนายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ลาออกจากตำแหน่ง และอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(มรพส.) หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ส่วนมหาวิทยาลัยที่ยังมีข้อร้องเรียนยังมีอยู่ประมาณ 6-8 แห่ง

นายสุภัทร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) อีสานได้สอบถามถึงการดำรงตำแหน่งของอธิการบดี ซึ่งคนปัจจุบันอายุ 60 ปี แล้ว แต่ยังอยู่ในวาระการดำรงตำแหน่ง ว่าจะสามารถเป็นต่อได้หรือไม่ ซึ่งตนก็ได้ให้ฝ่ายกฎหมายของสกอ. พิจารณา ซึ่งฝ่ายกฎหมายเห็นว่า สามารถเป็นอธิการบดีต่อได้จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพราะกฎหมายไม่ได้ห้าม หรือแม้แต่การที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินกรณีของมรภ.กาญจนบุรี ก็ตัดสินกรณีแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี แต่ไม่ได้มีคำตัดสินกรณีการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง ส่วนกรณีที่พล.อ.อ.ประจิน ให้ไปดูข้อกฎหมายต่าง ๆ เพื่อดูเจตนารมณ์แต่ละข้อที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งอธิการบดีนั้น ยังรอข้อมูลจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จึงยังไม่มีข้อมูล

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1180034

ร่วมแสดงความคิดเห็น