สพฐ.จี้ ผอ.สพท.-สศศ. ตรวจอาหารกลางวันทุกโรงเรียน ขู่ฟันวินัย

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 7 มิถุนายน 2561
  • เข้าดู : 366 ครั้ง

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้มีหนังสือสั่งการถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)ทั่วประเทศ เรื่อง การกำกับติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เนื่องจากได้มีข่าวเกี่ยวกับการจัดการบริการอาหารกลางวันแก่นักเรียนไม่มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ จึงขอให้ผอ.สพท.ทุกแห่งมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรอื่นๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่ไปตรวจ ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของทุกโรงเรียน โดยให้เริ่มออกตรวจติดตามตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไปให้ครบทุกโรงเรียน โดยให้ทุกโรงเรียนได้จัดรายการอาหารตาม Program Thai School Lunch และให้ติดตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนอย่างเร่งด่วน ในด้านการบริหารจัดการโครงการ และด้านปริมาณและคุณภาพอาหารเป็นกรณีพิเศษ หากพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรือมีการทุจริต ให้ดำเนินการทางวินัยโดยเฉียบขาดกับผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) อย่างเคร่งครัด

หากพบว่าไม่มีการตรวจสอบติดตาม หรือ ตรวจสอบแล้วไม่มีการดำเนินการทางวินัยที่เหมาะสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ จะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสมแก่กรณี ดังนั้น ขอให้ผู้บริหารทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นายบุญรักษ์กล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_988715

ร่วมแสดงความคิดเห็น