สถ.ตั้งทีมสุ่มตรวจอาหารกลางวัน ร.ร.หลังเจอตอคนอมข้าวเด็ก

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 1 มิถุนายน 2561
  • เข้าดู : 436 ครั้ง

สถ.ออกมาตรการป้องกันโกงงบข้าวกลางวันเด็ก ชี้ปมจ.พิจิตรอยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริง เร่งอปท.ประกาศรายการอาหาร-วัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละวัน แนะผู้บริหารสุ่มตรวจการทำงานเป็นระยะ

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรณีร้องเรียนเรื่องการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ.พิจิตร ที่มีการกระทำเป็นกระบวนการในลักษณะสมยอมกันระหว่างสถานศึกษา ผู้ขาย ผู้รับจ้าง และกรรมการตรวจรับ ด้วยวิธีการตรวจรับและเบิกจ่ายงบประมาณเต็มจำนวน ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนที่ได้รับจริงในแต่ละวัน เป็นเหตุให้ได้อาหารกลางวันที่มีคุณค่าไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อยุติ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า กรมจึงแจ้งกำชับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ว่าให้ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน และให้มีการปิดประกาศรายการอาหารและจำนวนวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละวัน รวมถึงให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมั่นตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยแต่งตั้งคณะทำงานสุ่มตรวจ หรือลงพื้นที่ในการสุ่มตรวจเองเป็นระยะ ส่วนการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุนั้น ก็ให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากรมาทำหน้าที่ดังกล่าวด้วย

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/politics/646803

ร่วมแสดงความคิดเห็น