ทปอ.รับพิจารณาลดรอบการสอบ ยืนยันไม่เลิกระบบ TCAS

  • หมวดหมู่ : ทั่วไป วันที่ : 17 พฤษภาคม 2561
  • เข้าดู : 57 ครั้ง

ทปอ.รับพิจารณาลดรอบการสอบ ยืนยันไม่เลิกระบบ TCAS

จากปัญหาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบทีแคส (TCAS) รอบที่ 3 ขัดข้อง เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2561 เนื่องจากมีนักเรียนสมัครพร้อมกัน 50,000 คน ทำให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต้องขยายเวลารับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 19 พ.ค.2561

ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. ยอมรับว่า ระบบทีแคสที่ใช้เป็นปีแรกย่อมเกิดปัญหา แต่ได้ตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบไอทีให้ดีขึ้น แก้ไขให้สามารถรองรับการสมัครได้ถึง 3 เท่าจากเดิม พร้อมกล่าวขอโทษที่สร้างความกังวลใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งขณะนี้มีจำนวนใบสมัครกว่า 150,000 ใบ เชื่อมั่นว่าเวลารับสมัครที่เหลืออีก 4 วันจะไม่เกิดปัญหา

ขณะเดียวกันยืนยันไม่ยกเลิกระบบทีแคส เพราะต้องการลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยลดรายจ่ายการวิ่งรอกสอบ โดยพบว่าผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายลดลงจากการสมัครสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาจาก 70,000 บาท เหลือ 20,000 บาทต่อปี ที่สำคัญแก้ปัญหากันสิทธิ์ เพราะ 1 คนมี 1 สิทธิ์เท่านั้น
ส่วนข้อเสนอของนักการศึกษาที่ระบุให้ลดจำนวนรอบการสอบลงนั้น ประธาน ทปอ.ระบุว่าจะนำไปพิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยจะมีคณะทำงานศึกษาข้อดีและข้อเสียจากระบบในปีแรก พร้อมเตือนผู้จ้างทำแฟ้มสะสมผลงานว่า ทปอ.สามารถตรวจสอบคัดกรองได้ เพราะรอบที่ 1 แม้จะไม่มีการสอบ แต่มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาว่าเป็นผลงานของนักเรียนคนนั้นจริงหรือไม่

ขณะนี้มีนักเรียนยืนยันสิทธิ์แล้ว 125,032 คน แบ่งเป็น รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 65,323 คน และรอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน 59,709 คน

ที่มา Thai PBS

ร่วมแสดงความคิดเห็น