สพฐ.เปิด 40 รายชื่อ ร.ร.ร่วมพัฒนาเฟสแรก

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 30 เมษายน 2561
  • เข้าดู : 935 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พร้อมด้วยนายมีชัย วีระไวทยะ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ โรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน และชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาเป็นรูปแบบหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้ทางศธ. ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม โดยมีภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและประชาสังคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได้มีการหารือร่วมกัน 3-4 ครั้ง ทำให้ได้เห็นรูปแบบรูปแบบการดำเนินงาน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคส่วนอื่นๆ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนโรงเรียน โดยเข้าไปนั่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทตั้งแต่อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษา เหมาะกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน บริบทและทิศทางของโลก นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมถึงมีอำนาจในการอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณโรงเรียน ซึ่งสามารถยืดหยุ่นงบอุดหนุนรายหัวไปปรับใช้ในโครงการประเภทอื่นได้ และมีอำนาจในการบริหารบุคลากร ทั้งย้ายครู ในสาขาที่โรงเรียนขาดแคลนและมีอำนาจในการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วย

นายบุญรักษ์ กล่าวว่า ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ยังมีการหารือเรื่องดังกล่าว และให้ความเห็นชอบกับหลักการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ในระยะแรกมีโรงเรียนที่จะเข้าร่วม โรงเรียนทั้งหมด 40 โรงเรียน แบ่งเป็น สังกัดสพฐ. 37 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 2 โรงเรียนและโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียน มีภาคเอกชนให้การสนับสนุน 10 ราย ดังนี้ กลุ่มสยามพรีเสริฟฟูดส์ สนับสนุน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)นครปฐม เขต 1,มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ สนับสนุน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2,บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น สนับสนุน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป.ลำพูน เขต 1 และโรงเรียนอนุบาลเต่างอย สพป.สกลนคร เขต 1,บมจ. ซีพี ออลล์ สนับสนุน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 และโรงเรียนวัดนาคู(จันทศึกษาคาร) สพป.พระนครศรีอยุธยา,บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สนับสนุน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โศกศิลา) สพป.นครราชสีมา เขต 3 และโรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป.นครราชสีมา เขต 6

นายบุญรักษ์ กล่าวต่อว่า กลุ่มมิตรผล สนับสนุน 5 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)เขต 8 (ราชบุรี) โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โรงเรียนบ้าน๓ดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) และวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาเขตหนองเรือ จ.ขอนแก่น, กลุ่ม ปตท.จำกัด (มหาชน)-PTT สนับสนุน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางกอบัว สพป.สมุทรปราการ เขต 1 และ โรงเรียนวัดถนนกระเพรา สพป.ระยอง เขต 2, กลุ่ม ปตท. -บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. สนับสนุน 3 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า สพป.สุโขทัย เขต 1 โรงเรียนผดุงวิทยา สพป.พิษณุโลก เขต 3 และโรงเรียนบ้านบึงทับแรด สพป.กำแพงเพชร เขต 1,กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน สนับสนุน 1 โรง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพดำม่วง จ.กาฬสินธุ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยเบฟ สนับสนุน 18 โรง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลแคนดง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) สพป.อำนาจเจริญ โรงเรียนเชียงกลาง(ประชาพัฒนา) สพม.เขต 37 (น่าน) โรงเรียนวัดกระทุ่ม(โสมประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สพม.เขต 11 (กาฬสินธุ์) โรงเรียนอนุบาลเกาะคา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม.เขต 15 (ปัตตานี) โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ สพป.ตาก เขต 2 โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนบ่อเกลือ สพม.เขต 37 (น่าน) และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สนับสนุน 3 โรง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง จ.มหาสารคาม โรงเรียนคำหงส์ทองวิทยา จ.ร้อยเอ็ด และโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา จ.ขอนแก่น

นายมีชัย กล่าวว่า เราอยากให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน ซึ่งนายกฯ อยากให้มีโรงเรียนร่วมพัฒนาครบทุกจังหวัด ขณะเดียวกันยังพบว่าโรงเรียนนานาชาติและมหาวิทยาลัยหลายแห่งให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ ดังนั้นต่อไปมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ อีกจำนวนมากเข้ามาร่วมมือดำเนินการโครงการนี้

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/936163

ร่วมแสดงความคิดเห็น