จ่อล้มสรรหา กสทช.ชุดใหม่ สนช.นัดลงมติลับ 19 เม.ย.นี้

  • หมวดหมู่ : ทั่วไป วันที่ : 16 เมษายน 2561
  • เข้าดู : 35 ครั้ง

จ่อล้มสรรหา กสทช.ชุดใหม่ สนช.นัดลงมติลับ 19 เม.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส รายงานว่า ในระหว่างนี้กรรมการกสทช.ชุดปัจจุบันอยู่ระหว่างรักษาการ เนื่องจาก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสนช.เตรียมสรรหา กรรมการ กสทช. ชุดใหม่ วันที่ 19 เม.ย.นี้ เป็นที่น่าจับตาว่า จะเกิดการล้มสรรหายกชุด เหมือน การล้มสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต.ยกชุดก่อนหน้านี้ หรือไม่

สำหรับกระบวนการสรรหา กสทช.ชุดใหม่ ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ส่งรายชื่อบุคคลที่ผ่านคุณสมบัติ 14 คน จากผู้สมัครทั้ง 85 คน เพื่อเตรียมให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติลับ คัดเลือกวันที่ 19 เม.ย.นี้ แทนกรรมการ กสทช.ชุดปัจจุบันที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระแล้ว 6 ปี

จับตาจ่อล้มสรรหายกชุด-ปมคุณสมบัติ

มีรายงานว่า วันที่ 19 เม.ย.นี้ การลงมติลับ มีความเป็นไปได้ที่กรรมการจะเสนอให้ล้มการสรรหาทั้งกระดาน เนื่องจากมีผู้สมัครเกือบ 10 คน เข่าข่ายขัดคุณสมบัติต้องห้าม เรื่องการถือหุ้นกิจการสื่อ และทำให้คณะกรรมาธิการ ที่พิจารณากันเมื่อต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ตีความและมีความเห็นออกเป็น 2 ฝ่าย

ฝ่ายแรกเสนอว่า ควรสรรหาใหม่ทั้งหมด เพราะเหลือบุคคลที่ผ่านการพิจารณาจริงๆ ไม่ถึง 10 คนกับกรรม การอีกฝ่ายเห็นว่า ก็ให้เลือกเฉพาะกลุ่มที่เหลือไม่ถึง 10 คน เพื่อให้ได้ตัวจริง 7 คน แต่กรรมการบางคนเห็นว่า ถ้าเลือกแบบนั้นอาจทำให้ไม่ได้บุคคล ที่มีคุณสมบัติเป็น กรรมการ กสทช. ที่เหมาะสมจริงๆ จึงเสนอให้สรรหาใหม่ยกชุด แต่ยังไม่ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วการลงมติวันที่ 19 เม.ย.นี้ จะตัดสินใจอย่างไร

สำหรับรายชื่อบุคคลที่ผ่านมาพิจารณาขณะนี้ มีจำนวน 14 คน ที่คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกมา และให้ สนช.ลงมติลับ เลือกให้ได้ตัวจริง 7 คน แบ่งออกเป็น 7 ด้าน แข่งขันกันด้านละ 2 คน ได้แก่

"ด้านกิจการกระจายเสียง" ได้แก่ พ.อ.กฤษฎา เทอดพงษ์ และนายธนกร ศรีสุขใส

"ด้านกิจการโทรทัศน์" ได้แก่ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ และ พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์

"ด้านกิจการโทรคมนาคม" ได้แก่ นายอธิคม ฤกษบุตร กับ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ

"ด้านวิศวกรรม" ได้แก่ พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ และ พ.อ.อนุรัตน์ อินกัน

"ด้านกฎหมาย" ได้แก่ นายมนูภาน ยศธแสนย์ และ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร

"ด้านเศรษฐศาสตร์" ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภักดี มะนะเวศ และ นายณรงค์ เขียดเด

และสุดท้าย "ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน" ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี และนายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์

ที่มา Thai PBS

ร่วมแสดงความคิดเห็น