เอกฉันท์!! มติ กศจ.กทม. 6 ต่อ 0 " ไล่ออก" ผอ.สามเสนฯ เซ่นแป๊ะเจี๊ยะ 4 แสน

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 11 เมษายน 2561
  • เข้าดู : 3,060 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร (กศจ.กทม.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กศจ.กทม.ว่า คณะอนุกรรมการ กศจ.ด้านบุคคล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโทษวินัยอย่างร้ายแรง นายวิโรฒ สำรวล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรณีปรากฏคลิปกล่าวหารับเงิน 4 แสนบาท แลกกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้สรุปผลเบื้องต้นว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 6 : 0 ลงโทษไล่ออกจากราชการนายวิโรฒ ฐานกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยขั้นตอนจากนี้จะทำหนังสือแจ้งผลการตัดสินไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อแจ้งให้นายวิโรฒทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม ตามสิทธิ นายวิโรฒสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

เรื่องของนายวิโรฒถือว่าสิ้นสุดแล้ว ที่ประชุมโดยกรรมการทั้ง 6 คน มีมติเอกฉันท์ให้ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ไล่ออกจากราชการ และก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใช้มาตรการป้องกันและปราบทุจริตในระบบราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) กทม.มีหนังสือคำสั่งที่ สำนักงาน ศธจ.กทม.ที่ 008/2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการไว้ก่อน นายการุณ กล่าว

นายการุณกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ในการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 ได้นำเอกสารความดีความชอบของนายวิโรฒมาให้ที่ประชุมพิจารณา โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกรณีดังกล่าว และเห็นตรงกันว่าเพื่อเป็นมาตรฐานการลงโทษตามมติ ครม.ปี 2536 ว่าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการกำหนดมาตรฐานโทษไว้ว่าไล่ออกอย่างเดียว จะอ้างเหตุผลความดีความงาม ไม่มีปัญหาการปฏิบัติงานหน้าที่ไม่ได้ ถือเป็นมาตรฐานโทษ

นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการ สพม.เขต 1 กทม.กล่าวว่า ได้นำเอกสารซึ่งเป็นผลงานความดีความชอบที่นายวิโรฒได้ทำมาตลอดชีวิตการรับราชการ เพื่อให้คณะกรรมการ กศจ.กทม.พิจารณาให้ความเมตตา ส่วนผลจะออกมาอย่างไร ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ กศจ.กทม.

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/911078

ร่วมแสดงความคิดเห็น