ชง " หมอธี" ตั้ง กก.สืบฯละเมิดปมโกงกองทุนเสมาฯ เผย 26 มี.ค ฟันวินัย ขรก.ซี 8

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 21 มีนาคม 2561
  • เข้าดู : 1,386 ครั้ง

กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ตรวจสอบพบการโอนเงินจากกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตไปยังผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องระหว่างปี 2551-2561 โดยล่าสุดพบว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 22 บัญชี โดยในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) ทาง คณะกรรมการป.ป.ท.ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนนางรจนา สินที นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ระดับ 8 ศธ.ที่ก่อนนี้รับสารภาพ ใน 5 ข้อหาแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า วันนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มาขอข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตทั้งหมด เพื่อขยายผลสืบสวนเพิ่มเติม และวันเดียวกันนี้ตนได้มอบให้นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.ศธ.) ทำรายละเอียดเสนอนพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. พิจารณาอนุมัติการตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนการประสานงานกับธนาคารกรุงไทย เพื่อขอข้อมูลเอกสารทางการเงิน ทางธนาคารได้ให้ความร่วมมืออย่างดี อีกทั้งทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทยอยให้ข้อมูลจำนวนตัวเลขเด็กทั้งหมด เนื่องจากตอนนี้ได้ข้อมูลมาคือช่วงปี 2555-2560 หากข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์จะสามารถดำเนินการเยียวยาชดเชยต่อไป ส่วนจะเรียกเงินคืนจากข้าราชการระดับ 8 ได้เท่าไรนั้น เป็นหน้าที่ของ ปปง. ในการตรวจสอบ อายัดทรัพย์สิน และตอนนี้ได้ตรวจสอบบัญชีฝากประจำไว้ ในชื่อ กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เป็นเงินประเดิมกองทุน 600 ล้านบาท ปัจจุบันฝากไว้กับธนาคาร SME Bank ซึ่งพบว่าปัจจุบันเงินยังมีอยู่ไม่ได้หายไปไหน

นายการุณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 26 มีนาคมนี้ มีการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อ.ก.พ. สป.ศธ.) เพื่อพิจารณาสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการระดับ ซี 8 รายดังกล่าว ซึ่งโทษมีสองกรณีคือ ปลดออกหรือไล่ออก และสัปดาห์หน้าจะประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เพื่อพิจารณาแนวทางการเยียวยานักเรียน และครูที่ไม่ได้รับเงิน ขณะเดียวกันใกล้เปิดภาคการศึกษาปี 2561 ต้องมีการพิจารณาอนุมัติทุนสำหรับผู้รับทุนรายใหม่ รวมถึงเรื่องการจ้างครูโดยใช้เงินของกองทุนฯด้วย และจะหาวิธีการและแนวทางในการปรับปรุงกองทุนนี้ว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้าง ก่อนจะรายงานให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. รับทราบต่อไป

สำหรับอดีตผู้บริหารที่อนุมัติทุนกองทุนเสมาฯ ช่วงปี 2551 2561 จะต้องดำเนินการเรียกชดใช้เงินกองทุนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผลการสืบสวนเท็จจริง ของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าข่ายประมาทเลินเล่อหรือไม่ อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้อยู่แล้ว ปลัดศธ.กล่าว

ด้าน นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการศธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังการประชุมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ครั้งที่สาม ว่า การประชุมวันนี้อยู่ในช่วงการจัดการเอกสารเรียงหลักฐานพยายานเพิ่มเติม ส่วนจะมีการเชิญข้าราชการระดับ 8 หรือข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้อำนวยการสำนัก รองปลัด ศธ. และปลัดศธ. เข้ามาชี้แจงรายละเอียดอย่างไรนั้น ตอนนี้ขอตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อน

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/885272

ร่วมแสดงความคิดเห็น