เคาะแน่ 11 เม.ย.นี้ พลับบลิค สกูล รุ่นแรก

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 21 มีนาคม 2561
  • เข้าดู : 1,400 ครั้ง

หมออุดม ถก โครงการพับบลิค สกูล เคาะแน่ 11 เม.ย.นี้ รายชื่อโรงเรียนพลับบลิค สกูล รุ่นแรก ครูที่เข้าร่วมโครงการฯได้เงินท็อปอัพเพิ่มเติม สพฐ.เตรียมชี้แจงทำความเข้าใจให้เขตพื้นที่ทั่วประเทศนำไปฎิบัติ

วันนี้ (21 มี.ค.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโครงการพับบลิค สกูล( Public School) ว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปในการวางหลักการของการดำเนินโครงการ คือ เราจะไม่คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมหรือโรงเรียนดัง แต่จะคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ที่อยู่ในระดับกลางๆ หรือ โรงเรียนที่มีปัญหาแต่มีศักยภาพพอสมควรที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งหลักการสำคัญของการคัดเลือกโรงเรียนจะดูไปถึงความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนด้วย ทั้งนี้จากเดิมที่เราเคยตั้งเป้าหมายว่าจะให้มีโรงเรียนพลับบลิค สกูล จังหวัดละ 1 โรงเรียนนั้นจะปรับเป็นเปิดโอกาสไม่จำกัดจำนวน แต่จะมีกรอบเงื่อนไขว่าสถานศึกษาจะต้องมีความพร้อมและความเหมาะสมของพื้นที่ ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะใช้กับกลุ่มโรงเรียนพลับบลิค สกูล นั้นจะปรับให้สอดคล้องตามบริบทของโรงเรียนและพื้นที่ โดยเฉพาะการออกแบบหลักสูตร เช่น เด็กอยากเรียนการทำเกษตรกรรมก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรมาสอน หรือนำเด็กไปเรียนรู้สถานที่จริง เป็นต้น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนครูผู้สอนยังเป็นครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เหมือนเดิมและยังได้รับเงินเดือนตามจำนวนเท่าเดิม แต่เมื่อมาเข้าร่วมโครงการนี้อาจจะมีเงินท็อปอัพเพิ่มเติมให้ เพราะครูอาจจะต้องดูแลการบริหารจัดการของโครงการนี้ในหลากหลายมิติมากขึ้น รวมถึงจะนำบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยจัดการเรียนการสอนให้อีกด้วย ขณะเดียวกันการดำเนินโครงฯนี้จะต้องมีการทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ทีโออาร์ ให้เกิดความชัดเจนด้วยว่าภาครัฐและเอกชนจะเข้ามาร่วมรับผิดชอบในส่วนไหนอย่างไรบ้าง สำหรับชื่อโครงการยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะเลือกชื่อไหนระหว่าง โรงเรียนสานพลังพัฒนา กับ โรงเรียนร่วมรัฐพัฒนา อย่างไรก็ตามในวันที่ 11 เม.ย.นี้ จะเคาะข้อสรุปทั้งหมดรวมถึงการเปิดชื่อโรงเรียนพลับบลิค สกูล รุ่นแรกด้วย

ด้าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ในเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ทางไกลแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศรับทราบถึงการดำเนินโครงการฯดังกล่าว เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการต่อไป

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/633675

ร่วมแสดงความคิดเห็น