เลขาฯ สพฐ. หนุนตั้งสถาบันหลักสูตรฯ วางกรอบสอน-วัดประเมินผล

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 20 มีนาคม 2561
  • เข้าดู : 1,866 ครั้ง

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยกรณีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) จะจัดตั้งสถาบันหลักสูตร การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้แห่งชาติ เพื่อเป็นองค์กรกลางในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร วางกรอบแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยอาจจะรวมหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้ามาอยู่ด้วย ว่า เป็นเรื่องดี และ สพฐ.ไม่มีความเห็นแย้งในการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรฯ ทั้งนี้ สถาบันหลักสูตรฯ จะช่วยคิดในเรื่องมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ซึ่งการทำงานของสถาบันหลักสูตรฯ เป็นลักษณะของการกำหนดนโยบาย โดย สพฐ.อาจลดหน้าที่ และบทบาท อยู่ส่วนของการปฏิบัติแทน อย่างไรก็ตาม สพฐ.เองมีสำนักทดสอบทางการศึกษาอยู่แล้ว เพื่อรองรับงานที่สถาบันหลักสูตรฯ คิดขึ้น

ปัจจุบันการทำงานของ สพฐ.ทำหน้าที่ทั้งกำหนดนโยบาย และปฏิบัติ ทำให้การทำงานอาจไม่คล่องตัว อย่างไรก็ตาม การมีสถาบันหลักสูตรขึ้นมา ทำให้ สพฐ ลดบทบาทในการกำหนดนโยบายทางการศึกษาเหลือเพียงหน้าที่เป็นฝ่ายปฏิบัติแทน ทำให้การทำงานของ สพฐ.คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องการทำงานในอนาคตของ สพฐ.ที่มุ่งเน้นลงในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นหลัก นายบุญรักษ์ กล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/883052

ร่วมแสดงความคิดเห็น