"บิ๊กตู่" เชิญชวนเยาวชนช่วยกำหนดอนาคตชาติให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 20 ปี

  • หมวดหมู่ : ทั่วไป วันที่ : 13 มกราคม 2561
  • เข้าดู : 103 ครั้ง

"ประยุทธ์" ใช้โอกาสวันเด็กเชิญชวนเยาวชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายออกมาช่วยกันกำหนดอนาคตประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมกับปฏิรูปในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เผยผุดวิทยุเด็กและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก ห่วงไทยเข้าสู่ภาวะอัตราเกิดน้อยลง แต่ในครอบครัวที่ไม่พร้อมกลับเกิดมากขึ้น ทำให้บุคลากรด้อยคุณภาพ ส่งผลต่อแรงงานของชาติในอนาคต

วันนี้ (12 ม.ค.) เวลา 20.15 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ตอนหนึ่งว่า วันเด็กปีนี้รัฐบาลไม่เพียงแต่มีคำขวัญหรือการจัดงานตามปกติเท่านั้น แต่เราได้เตรียมของขวัญสำหรับเด็กหรือสังคมไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดการให้มีสถาบันวิทยุเด็กและครอบครัวเป็นช่องทางจำเพาะที่มีรายการหลากหลายเพื่อเยาวชนทุกช่วงวัยและครอบครัว ปัจจุบันประเทศของเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้ ในขณะที่อัตราการเกิดในบ้านเราน้อยลง คือเด็กเกิดน้อยลง ในจำนวนที่ลดลงนี้กลับมีอัตราการเกิดและการท้องที่ไม่พร้อมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งคนรุ่นใหม่ แม้จะมีความพร้อมทางเศรษฐกิจ แต่อาจจะไม่ประสงค์จะมีลูก ฉะนั้นบ้านเราก็มีปัญหาซ้ำเติมเป็นสองชั้น คือนอกจากเด็กจะเกิดน้อยลงแล้ว จะมีความเสี่ยงที่เด็กเกิดมาน้อยนั้นด้อยคุณภาพ อาจจะส่งผลต่อแรงงานของชาติในอนาคตด้วย

นายกฯ กล่าวอีกว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เด็กคืออนาคตของชาติ จะทำอย่างไรให้เด็กที่เกิดมา แม้จะน้อยลงแต่มากด้วยคุณภาพ เพราะพวกเขาต้องเติบโต กลายมาเป็นกำลังหลักในยุคต่อไป ยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มบ้านเต็มเมือง ยิ่งต้องตระหนักและช่วยกันดูแลลูกหลานของเราให้รู้เท่าทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามที่ตนได้กล่าวไว้ในคำขวัญวันเด็กแล้ว โดยเฉพาะตั้งแต่เด็กเล็กให้รู้เท่าทัน ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ในวันพรุ่งนี้ ตนคิดว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัว เตรียมคนไทย เตรียมประเทศไทย เพื่อจะรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกาภิวัตน์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และบริบททางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของโลก จึงนับเป็นความท้าทายของพวกเราทุกคน และทุกรัฐบาล นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

"สิ่งสำคัญหากเราไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตนเอง โดยคิดใหม่ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้า ก้าวไกล อย่างมีทิศทาง เป้าหมายชัดเจน เพื่ออนาคตแล้ว มันก็อาจจะเกิดปัญหาที่แก้ไขไม่ทันการณ์ก็ได้ ดังนั้น ผมในนามของนายกรัฐมนตรี คสช. ก็อยากจะเชิญชวนเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ทุกกลุ่มทุกฝ่ายได้ออกมาช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศชาติให้ได้ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมกับการปฏิรูปประเทศในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ที่มา Manager Online

ร่วมแสดงความคิดเห็น