กทค.ให้ค่ายมือโทรคิดค่าโทรเป็นนาที-วินาที

มติกทค.เคาะให้ค่ายมือคิดค่าโทรโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามจริงเป็นนาที-วินาที สัดส่วน 50 ต่อ 50

วันนี้ (11ม.ค.60) มติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดช่องให้คิดค่าโทรของโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นนาทีได้ โดยให้โอเปอร์เรเตอร์ทำโปรโมชั่นแบ่งสัดส่วน คิดค่าโทรตามจริง เป็นวินาทีและนาที สัดส่วน 50 ต่อ 50

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นทางเลือกของประชาชน และเป็นไปตามกลไกตลาด โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะแจ้งให้ผู้ประกอบการรับทราบใน 2-3 วัน และจะประเมินผลในรอบ 6 เดือน

ที่มา TNN24 ช่อง 16

ร่วมแสดงความคิดเห็น