'สมคิด'เผยรัฐพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมเพิ่ม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยผ่านถุงยังชีพ การขยายเวลาชำระหนี้สำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือน แบงก์รัฐออกมาตรการช่วยเหลือไปแล้ว ขณะที่ ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ สำหรับบุคคลธรรมดาร่วมบริจาค สามารถนำค่าใช้จ่าย 1.5 เท่า ของค่าใช้จ่ายจริงหักลดหย่อนภาษี แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นทั้งปีต้องมียอดไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ คำนวณเฉพาะเงินสดบริจาคเท่านั้น

ส่วนนิติบุคคลให้นับรวมทั้งทรัพย์สินและเงินสดสำหรับบริจาค นำค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นทั้งปีต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ เมื่อช่วยเหลือไปเบื้องต้นแล้วจะพิจารณามาตรการเพิ่ม เพื่อการฟื้นฟูทุกด้านในภาคใต้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ - Economics

ร่วมแสดงความคิดเห็น