• ผลประชุมองค์กรหลัก 20 มิถุนายน 2560

  • นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น

  • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. เป็นหน่วยงานการศึกษา

  • แจ้งการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ

  • การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ทั้งหมด +