• อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่5) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการตามกรอบรอบที่4 (พ.ศ.2560-2563)

  • จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560 และสมทบเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2559

  • ข้อมูลการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2559 และปี พ.ศ.2560

  • การนำวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

  • นายกฯ วางกรอบงบฯ62 เดินตามยุทธศาสตร์ชาติ ย้ำศธ.แก้ปัญหาอ่านออก เขียนได้ให้ชัดเจน

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ทั้งหมด +