• มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดตัว "นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง" ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คนที่สองของไทย

  • การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค

  • การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด

  • การได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

  • แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ทั้งหมด +